Løkke på sigtekorn

Løkke på kornet i forbindelse med jægerspil

Pudsig situation, taget i betragtning at Lars Løkke var Statsminister på det tidspunkt.